کادوستیم

مشخصات: زيست محرك مايع، حاوي اسيدهاي آمينه‏ي آزاد و اليگوپپتيدهاي زيستي ، همراه با عناصر مفيد براي مصرف در مرحله بعد از گل‏دهي جهت تشكيل و رسيدگي ميوه و دانه مي‏باشد.كاربرد: جهت ارتقاي كمي و كيفي ميوه در مركبات ، انواع ميوه‏ هاي هسته‏ درشت و هسته‏ ريز، ميوه هاي نيمه‏ گرمسيري، محصولات بستاني (گلخانه‏اي و فضاي باز)، درختان زيتون، تاكستان‏ها و همينطور براي محصولات زراعي مصرف كننده‏ي پتاسيم، نظير سيب‏زميني، برنج، نيشكر، جو و گندم از اين محصول استفاده مي ‏شود.

چگونگي و ميزان مصرف:
محلول پاشي: به مقدار نيم الي يك ليتر در هكتار به هنگام تشكيل ميوه و دانه. تكرار ۱۵ الي ۲۰ روز پس از تيمار اول .
نسبت رقيق‏سازي: ۵۰ سي سي از ماده در ۱۰۰ ليتر آب معمولي.