هیومی فورته

مشخصات: زيست محرك هيومي‏فورته به‏ صورت مايع
و حاوي مقادير بالايي از اسيدهاي آمينه‏ي آزاد و اليگوپپتيدهاي زيستي است و جهت مقابله با تنش‏هاي محيطي به‏ كار مي‏رود. وجود اسيدهاي آمينه‏ي آزاد با غلظت بالا، جذب سريع مواد غذايي در فتوسنتز را آسان كرده و فرآيند متابوليسم گياهي را ارتقاء مي‏بخشد.

كاربرد: طيف وسيعي از گياهان زراعي و باغي را در برگرفته، به ويژه در مورد درختان ميوه، مركبات، محصولات جاليزي، كشت‏هاي صنعتي، گل‏ها و گياهان زينتي، تاكستان‏ها و همچنين محصولات نيمه ‏گرمسيري و گلخانه‏اي بسيار موثر است.
اين محصول از طريق برگ و ريشه جذب مي‏شود، بنابراين مي‏توان با آبياري قطره‏اي، محلول‏پاشي، غرقابي و كودآبياري از آن استفاده نمود.

چگونگي و ميزان مصرف:
محلول پاشي: ۷۰ تا ۱۵۰ سي سي محلول در يك ‏صد ليتر آب
آبياري قطره‏اي: ۳/۵ ليتر براي يك هكتار به فواصل ۲۰ تا ۲۵ روز.
غرقابي: ۲ تا ۵ ليتر براي يك هكتار.