گل رز

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ ۸ روز پس از کاشت بذر فسنوترن محلول‏پاشي ۱ ليتردر هكتار ندارد
۲ ۷ روز بعد، تا رسیدن به اندازه دلخواه ساقه و گل هیومی فورته محلول‏پاشي ۱ ليتردر هكتار هر ۲۰ روز یکبار
۳ ظهور گل های اولیه کادوستیم محلول‏پاشي برروي برگ ۱ ليتردر هكتار هر ۳۰ روز یک ‏بار

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۶۰۰ تا ۸۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش ‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏ کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.