گل های زینتی

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در آغاز پیدایش غنچه ها وقتی که ۳ تا ۴ برگ بر روی ساقه گل ظاهر شد آمینول فورته پاششی ۱ ليتردر هكتار
۲ در مرحله رشد هیومی فورته پاششی ۵/۱ ليتردر هكتار
۳ ۱۵ روز بعد، برای ماندگاری و طراوت بیشتر هنگام بریده شدن ساقه و انتقال به مقصد. هیومی فورته پاششی ۵/۱ لیتر در هکتار
۴ قبل از گل دهی فسنوترن پاششی cc750 در هكتار
۵ زمانیکه گل ها کاملا شکفته شده و حد اقل ۴۸ ساعت قبل از چیدن کادوستیم پاششی cc750 در هكتار

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: هر یک از محصولات با ۶۰۰ لیتر آب است.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش ‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف ‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.