چمن

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ بلافاصله بعد از بذر پاشی به مقدار ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار فسنوترن محلول‏ پاشي نیم لیتر در هکتار یا cc5 برای ۱۰۰ متر مربع
۲ در مرحله رشد چمن = ۱۰ روز بعد از بذر پاشی آمینول فورته محلول‏پاشي بر روي زمین نیم لیتر در هکتار یا cc5 برای ۱۰۰ متر مربع
۳ در صورت استفاده از سیستم فواره گردان sprinkler یا سمپاش هیومی فورته محلول‏پاشي بر روي برگ ۳ تا ۵/۲ لیتر در هکتار هر ۵ روز یکبار
۴ مرحله بعد از چمن زنی آمینول فورته محلول‏پاشي بر روي برگ cc 750 در هکتار

نكات:
۱- نسبت رقيق‏سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۶۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمو د
۴- توصیه می شود، هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد