کشت توت فرنگی

تعریف: توت فرنگی گیاه علفی چند ساله بومی جنگل های اروپاست. در برابر سرما نیمه مقاوم بوده، حرارت مطلوب در شبانه روز برای آن ۲۵-۱۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالای ۴۰% می باشد
آماده سازی: تنظیم مکانیک خاک و آماده سازی بستر کشت، با اضافه کردن کودهای آلی و معدنی متداول در منطقه و متناسب با خاک، نتیجه بهتر و موثرتری خواهد داشت.
این گیاه خاک سبک شنی با مواد غذائی فراوان و با PH بین ۵/۶ تا ۵/۷ و زه کشی مناسب را می

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در آغاز مرحله سبزینگی آمینول فورته همرا با سموم متداول محلول پاشی cc 1 در یک لیتر ۱۲-۱۰ روز بعد
۲ در آغاز مرحله گلدهی فسنوترن همرا با سموم متداول محلول پاشی cc 75/ . تا ۱ در یک لیتر
۳ با ظاهر شدن میوه کادوستیم محلول پاشی بر روی برگ cc75/ . تا ۱ در یک لیتر
۴ دوره رشد فعال گیاه هیومی فورته به همراه ریز مغذی ها الف- کود آبیاری ب- اسپری الف- ۵/۳ تا ۲ لیتر در هکتار ب – cc 1 در لیتر
۵ قبل از رسیدن کامل میوه کادوستیم اسپری cc 75/ . تا ۱ در لیتر
۶ در صورت بروز استرس محیط یا تغذیه‏ای هیومی فورته اسپری cc 75/ . تا ۱ در لیتر
توجه: استفاده از کود آهن و سایر کود های رایج در منطقه به همراه زیست محرک ها توصیه می گردد.

نکات:
۱٫ بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۲٫ نسبت رقیق سازی با توجه به تراکم کشت و نوع دستگاه پاشنده، یک لیتر از مواد فوق با ۵۰۰تا ۷۰۰ لیتر آب است