بادمجان

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ خیساندن بذرها قبل از کاشت در خزانه آمینول فورته خیساندن به مدت ۶ روز محلول ۲/۲ هزار
۲ خیساندن بذرها قبل از کاشت در خزانه فسنوترن الف- محلول پاشی یا ب – کودآبیاری الف – یک لیتر در هکتار یا ب- ۵/۲ لیتر در هکتار
۳ در طول دوره رشد هیومی فورته محلول پاشی cc700 در هکتار
۴ یک هفته قبل از گل دهی فسنوترن محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۵ پایان مرحله گل دهی کادوستیم محلول پاشی یک لیتر در هکتار

نکات مهم:
۱- نسبت رقيق ‏سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۸۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه ‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش ‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.