ذرت

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ به هنگام ظاهر شدن علف هاي پس رويش آمینول فورته به همراه علف کش های متداول در منطقه نظیر Atrazina – Alaclora محلول پاشی يك ليتر در هكتار
۲ NPK در مرحله رشد جهت تامين هیومی فورته کود آبیاری ۳ لیتر در هکتار
۳ در مرحله قبل از گل دهي فسنوترن محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۴ قبل از برداشت محصول در حد فاصل بين مرحله شيري و خميري شدن کادوستیم اسپری یک لیتر در هکتار

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏ گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۵۰۰ تا ۷۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي ‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏ گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏ باشد.
۳- در استرس و تنش ‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏ توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏ کش و یا سموم شیمیایی می‏ توان محلول زیست‏ محرک‏ ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه مي شود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.