سیب زمینی

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ بریده‏ ی غده های سیب زمینی آمینول فورته به همراه قارچ کش غده ها را قبل از کاشت به مدت ۳ الی ۴ دقیقه در مخلوطی از دو محلول(قارچ کش نظیر بنومیل، به میزان ۱ گرم در یک لیتر آب) و آمینول فورته (یک cc در یک لیتر آب) خیس کرده و در سایه قرار دهید تا خشک شود.
۲ بعد از كاشت در زمان مشاهده ۸۰% جوانه زني آمینول فورته محلول ‏پاشي بر روي برگ نیم ليتر در هكتار
۳ ۱۵ تا ۳۰ روز بعد از مرحله ۲ فسنوترن محلول‏ پاشي بر روي برگ ۱ ليتر در هكتار
۴ بعد از گل دهی و قبل از تشکیل غده هیومی فورته محلول‏ پاشي بر روي برگ ۵/۲ تا ۳ ليتر در هكتار
۵ بعد از ظاهر شدن غده ها کادوستیم محلول‏ پاشي بر روي برگ ۱ ليتر در هكتار ۲۵ روز قبل از برداشت سیب زمینی

نكات:
۱- نسبت رقيق ‏سازي: يك ليتر از ماده با ۶۰۰ ليتر آب می‏ باشد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏ باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه ‏هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏ گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏ باشد.
۳- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏ توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتر در هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏ کش و یا سموم شیمیایی می‏ توان محلول زیست‏ محرک‏ ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه مي شود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.