کشت نیشکر

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در مرحله ه‏ای که ارتفاع کشت بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر است فسنوترن محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۲ ارتفاع نیشکر به ۱ تا ۵/۱ متر می رسد هیومی فورته محلول پاشی بر روی برگ یک و نیم لیتر در هکتار
۳ در فاصله زمانی ۶۰ تا ۱۰۰ روز قبل از بریدن نیشکر کادوستیم محلول پاشی بر روی برگ یک لیتر در هکتار

نکات:
۱٫ بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏ باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏ گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي ‏باشد.
۲٫ نسبت رقیق سازی با توجه به تراکم کشت و نوع دستگاه پاشنده، یک لیتر از مواد فوق با ۵۰۰تا ۷۰۰ لیتر آب است.