گندم

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ مرحله‏ي ۶-۴ برگي آمينول ‏فورته به همراه سموم متداول در منطقه پاشش بر روي برگ ۱ ليتر در هكتار
۲ ظهور خوشه هاي ‏اوليه فسنوترن به همراه سموم متداول در منطقه پاشش بر روي برگ ۱ ليتر در هكتار
۳ شيري شدن دانه كادوستيم پاشش بر روي برگ ۱ ليتر در هكتار

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: یک لیتر از محصول با ۶۰۰ لیتر آب است.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏ باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏ گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏ باشد.
۳- در صورت نياز به تكرار، در هر حال مي‏ بايستي دانه ۱۰ روز بعد از محلول‏ پاشي، جهت تاثير مناسب كود، بر روي گياه باقي بماند.
۴- در استرس و تنش ‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏ توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتر در هكتار استفاده نمود.
۵- توصیه می شود، هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.