چغندر قند

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در مرحله ۶ تا ۸ برگی آمینول فورته محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۲ ۱۵ تا ۲۰ روز بعد فسنوترن به همراه قارچ کش ها و حشره کش های متداول در منطقه محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۳ وقتی که برگ ها تقریبا فضای بین بوته ها را پر کرده اند کادوستیم به همراه سموم متداول در منطقه محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۴ ۴ تا ۵ روز قبل از برداشت کادوستیم محلول پاشی یک لیتر در هکتار

نکات مهم:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: هر یک لیتر از فراورده‏ ها با ۵۰۰ لیتر آب است.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي ‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏ گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏ باشد.
۳- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏ توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتر در هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏ کش و یا سموم شیمیایی می‏ توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه مي شود هنگام وزش باد عمل پاشش صورت نگيرد.