درخت زبان گنجشک درختان قدیمی با عمر بیش از دو سال

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در فصل بهار هیومی فورته کود آبیاری (جذب ریشه ای) محلول ۱ لیتر در ۵۰ لیتر آب برای هر درخت
۲ در فصل تابستان هیومی فورته کودآبیاری (جذب ریشه ای) محلول ۱ لیتر در ۵۰ لیتر آب برای هر درخت

نکته:
توصیه می شود که قبل از اجرای کودآبیاری، چاله ای در اطراف تنه درخت ایجاد نموده و سپس محلول را در چاله بریزید.