درخت زبان گنجشک از بذر تا نهال

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ آماده سازی بذر آمینول فورته خیساندن در محلول به مدت۳ تا ۵ ساعت محلول ۱ تا ۲ در هزار
۲ ۵ نهال در خزانه- وقتی که ارتفاع نهال به ۱۰ سانتیمترمی رسد آمینول فورته محلول پاشی نیم سی سی برای هر متر مربع
۳ ۳۰ روز بعد هیومی فورته محلول پاشی نیم سی سی برای هر متر مربع
۴ ۱۰۰ ۱۰ تا ۱۵ روز قبل از نشاء فسنوترن محلول پاشی یک دهم سی سی برای متر مربع
۵ بلافاصله بعد از نشاء فسنوترن محلول پاشی ۷۵/ . تا یک سی سی برای هر نهال
۶ ۶۰ روز بعد هیومی فورته محلول پاشی یک سی سی برای هر درخت

نکات مهم:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۶۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏ کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد