درختان سوزنی (مخروطیان)روآزاد، سرو سهی، سیم سروناز، کاج( صنوبر)درختان زینتی با ارتفاع کمتر از یک متر

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ شروع تیمار فسنوترن محلول پاشی محلول ۱در هزار
۲ ۱۵ تا ۲۰ روز بعد هیومی فورته الف- محلول پاشی یا ب- کودآبیاری الف- ۵/۱ لیتر در هکتار یا ب- ۴ تا ۵ لیتر در هکتار هر ۳۰ روز یکبار جمعا سه بار

نکات مهم:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف ‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.