درختان سوزنی (مخروطیان)سروآزاد، سرو سهی، سیم سروناز، کاج( صنوبر)

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ شروع تیمار هیومی فورته کودآبیاری ۵/۰ تا یک لیتر برای هر درخت محلول در ۴۰ لیتر آب
۲ ۳۰ تا ۴۰ روز بعد هیومی فورته کودآبیاری ۵/۰ تا یک لیتر برای هر درخت محلول در ۴۰ لیتر آب
۳ ۳۰ تا ۴۰ روز بعد هیومی فورته کودآبیاری ۵/۰ تا یک لیتر برای هر درخت محلول در ۴۰ لیتر آب تکرار تا ۶ ماه
۴

نکات مهم:
۱- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۲- در صورت استفاده از هر گونه علف ‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.