درختان سوزنی (مخروطیان)سروآزاد، سرو سهی، سیم سروناز، کاج( صنوبر)

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ آماده سازی بذر آمینول فورته خیساندن به مدت ۵ تا ۱۰ ساعت محلول ۲ در هزار
۲ پس از کاشت در خزانه فسنوترن محلول پاشی cc10 برای یکصد متر مربع
۳ ۲۵ تا ۳۵ روز بعد آمینول فورته محلول پاشی cc10 برای یکصد متر مربع
۴ ۲۰ روز بعد هیومی فورته کودآبیاری cc 50 برای یکصدمترمربع ۳۰ روز بعد
۵ ۱۰ تا ۱۵ روز بعد فسنوترن اسپری cc 10 برای یکصد متر مربع

نکات مهم:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه ‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش ‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏ کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.