درخت سدروس درختان قدیمی

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ شروع تیمار هیومی فورته کودآبیاری ۵/۰ تا یک لیتر برای هر درخت محلول در ۴۰ لیتر آب
۲ ۳۰ تا ۴۰ روز بعد هیومی فورته کودآبیاری ۵/۰ تا یک لیتر برای هر درخت محلول در ۴۰ لیتر آب
۳ ۳۰ تا ۴۰ روز بعد هیومی فورته کودآبیاری ۵/۰ تا یک لیتر برای هر درخت محلول در ۴۰ لیتر آب تکرار تا ۶ ماه

نکات مهم:
۱- در استرس و تنش‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۲- در صورت استفاده از هر گونه علف‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.