درخت چنار

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در شروع بیداری درخت از خواب زمستانی آمینول فورته
به همراه سموم ضدقارچ و ضد حشره متداول در منطقه
محلول پاشی cc 100
۲ ۱۵ تا ۲۰ روز بعد، جذب برگی و جذب ریشه ای هیومی فورته الف- کودآبیاری ب- محلول پاشی الف- cc 250 ب –cc 100
۳ ۲۵ روز بعد هیومی فورته آبیاری قطره ای cc 200
۴ ۲۰ روز بعد هیومی فورته کودآبیاری cc 100
۵ ۳۰ روز بعد هیومی فورته کودآبیاری cc 200 به مدت ۶ ماه هر ۳۰ روز یک بار

نکات مهم:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۶۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در صورت استفاده از هر گونه علف‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست ‏محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۴- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.