تیمارپسته

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ قبل از مرحله گل دهی فسنوترن محلول‏ پاشي یک لیتر در هکتار
۲ ۲۵ روز قبل از برداشت کادوستیم محلول‏ پاشي بر روي برگ یک لیتر در هکتار
برای نتیجه بهتر، توصیه می شود از ماده هیومی فورته بمقدار ۳ لیتر در هکتار در دو نوبت کود آبیاری گردد.
در صورت بروز هر گونه استرس ( طوفان، گرما یا سرمای شدید، سم پاشی، خشکی)، بلافاصله از محلول آمینول فورته بمیزان CC 750 در هکتار استفاده فرمائید.

نكات:
۱- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۲- نسبت رقیق سازی با توجه به تراکم کشت و نوع دستگاه پاشنده، یک لیتر از مواد فوق با ۴۰۰ تا ۷۰۰ لیتر آب است.