نخود

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ هنگام استفاده از علف كش هاي پس رويش آمينول فورته مخلوط با علف كش محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۲ مرحله ۳ تا ۴ برگي هيومي فورته ۱-كشت آبي:كود آبياري ۲- كشت ديم: محلول پاشي ۳ ليتر براي يك هكتار ۱ ليتر براي يك هكتار براي تقويت بيشتر ۱۵ روز بعد
۳ آغاز مرحله گل دهی فسنوترن محلول پاشی Cc 750 در هر هکتار
۴ وقتي كه دانه هاي نخود حدود ۴۰% شيري شده اند کادوستیم محلول پاشی یک لیتر در هکتار

نکات:
۱٫ بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه ‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۲٫ نسبت رقیق سازی با توجه به تراکم کشت و نوع دستگاه پاشنده، یک لیتر از مواد فوق با ۵۰۰تا ۷۰۰ لیتر آب است.