خشخاش برای استفاده در مزارع تحقیقاتی گیاهان داروئی و روغن کشی

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ بعد از بذر پاشی در مزرعه، وقتیکه ارتفاع گیاه به ۷ تا ۱۰ سانتیمتر رسید آمینول فورته الف- هرس ب- دسته بندی و جدا سازی با فاصله ۱۵ تا ۲۳ سانتیمتر ج- محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۲ ۲۰ روز بعد هیومی فورته اسپری ۵/۱ لیتر در هکتار
۳ در آغاز غنچه دهی فسنوترن اسپری ۷۵۰ سی سی در هکتار
۴ بلافاصله بعد از افتادن گلبرگ ها کادوستیم اسپری ۷۵۰ سی سی در هکتار

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۷۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد