کشت خربزه

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ بلافاصله بعد از وجین کردن علف های هرز فسنوترن محلول پاشی روی بوته ها cc750 در هکتار
۲ ۲۰ تا ۳۰ روز بعد آمینول فورته محلول پاشی بر روی بوته ها یک لیتر در هکتار
۳ بعد از مرحله گل دهی و ظاهر شدن گل روی بوته ها کادوستیم محلول پاشی بر روی برگ یک لیتر در هکتار ۲۰ تا ۲۵ روز بعد
در صورت استفاده از سیستم آبیاری قطره ای میتوان از ماده هیومی فورته به میزان ۲ لیتر در هکتار هر ۲۵ روز یکبار تا زمانیکه خربزه ها آماده چیدن میشود به ریشه بوته ها رسانید.

نکات:
۱٫ بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۲٫ نسبت رقیق سازی با توجه به تراکم کشت و نوع دستگاه پاشنده، یک لیتر از مواد فوق با ۴۰۰تا ۶۰۰ لیتر آب است.