کاهو

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ خیساندن بذرها قبل از کاشت آمینول فورته خیساندن به مدت ۴۸ ساعت محلول ۲ در هزار
۲ پس از کاشت در خزانه آمینول فورته به آرامی محلول پاشی شود محلول ۵ در هزار
۳ در طول مرحله رشد هیومی فورته الف- محلول پاشی یا ب – کودآبیاری الف- یک لیتر در هکتار یا ب- ۲ تا ۳ لیتر در هکتار
۴ در مرحله تغییر رنگ و لکه لکه شدن کادوستیم محلول پاشی یک لیتر در هکتار

نکات مهم:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۷۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف ‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست ‏محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.