هلو و زرد آلو

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ با ظاهر شدن غنچه ها در اواخر اسفند ماه فسنوترن اسپری ۱۰سي سي در ۱۰ ليتر آب
۲ در مرحله گل دهي فسنوترن اسپری ۱۰سي سي در ۱۰ ليتر آب
۳ وقتيكه قطر ميوه ها به ۸/ . تا ۵/۱ سانتيمتر رسيد کادوستیم اسپری ۱۰سي سي در ۱۰ ليتر آب
۴ زماني كه ميوه ها بتدريج رنگ مي گيرند كادوستيم اسپری ۱۰سي سي در ۱۰ ليتر آب
۵ پس از ۱۰ الي ۱۲ روز كادوستيم اسپری ۱۰سي سي در ۱۰ ليتر آب

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه ‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد