کشت هنداونه

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ بلافاصله بعد از وجین کردن علف های هرز فسنوترن محلول پاشی روی بوته ها cc750 تا یک لیتر در هکتار بعد از مرحله گل دهی و ظاهر شدن گل روی بوته ها
۲ بعد از مرحله گل دهی و ظاهر شدن گل روی بوته ها کادوستیم محلول پاشی بر روی برگ یک لیتر در هکتار
۳ ۷ تا ۱۰ روز قبل از برداشت کادوستیم محلول پاشی بر روی برگ یک لیتر در هکتار
در صورت استفاده از سیستم آبیاری قطره ای، هر بار میتوان از ماده هیومی فورته به میزان ۳ لیتر در هکتاربعد از وجین کردن علف های هرز، هر ۲۵ روز یکبار تا زمانیکه هندوانه ها آماده چیدن میشود به ریشه بوته ها رسانید.

نکات:
۱٫ بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۲٫ نسبت رقیق سازی با توجه به تراکم کشت و نوع دستگاه پاشنده، یک لیتر از مواد فوق با ۴۰۰تا ۶۰۰ لیتر آب است.
۳٫ در صورت بروز استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده
۴٫ توصیه می شود بعد از هر برداشت، علاوه بر موارد فوق، از ماده کادوستیم به مقدار یک لیتر در هکتار اسپری گردد.