فلفل دلمه ای

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ خیساندن بذرها آمینول فورته خیساندن به مدت ۷ روز محلول دو در هزار
۲ بعد از نشاء، وقتی طول ساقه به ۱۵ سانتی متر رسید فسنوترن محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۳ آغاز مرحله گل دهی فسنوترن محلول پاشی cc 750 در هکتار
۴ تشکیل و رشد میوه کادوستیم محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۵ بعد از هرس کردن و بریدن علف های هرز هیومی فورته الف – محلول پاشی ب – کودآبیاری الف- یک لیتر در هکتار ب – سه لیتر در هکتار

نکات مهم:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۷۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.