چای از بذر پاشی تا برداشت

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ کشت تازه در خزانه یا گل خانه هیومی فورته محلول پاشی محلول یک در هزار
۲ ۵ تا ۱۰ روز بعد از نشاء مخلوط هیومی فورته و فسنوترن محلول پاشی از هر کدام CC750
۳ ۴۰ تا ۴۵ روز بعد از نشاء آمینول فورته محلول پاشی یک لیتر در هکتار بعد از هر بار چیدن
۴ ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز بعد از نشاء هیومی فورته محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۵ ۵۰ تا ۸۰ روز بعد هیومی فورته محلول پاشی ایک لیتر در هکتار
۶ ۱۰۰ بعد از هرس کردن کادوستیم محلول پاشی یک لیتر در هکتار
۷ ۱۵ تا ۳۰ روز قبل از چیدن برگ چای کادوستیم محلول پاشی یک لیتر در هکتار بعد از هر بار چیدن
۸ ۵ تا ۱۰ روز بعد از ظاهر شدن جوانه های تازه مخلوط آمینول فورته و کادوستیم محلول پاشی الف- نیم لیتر آمینول فورته ب- یک لیتر کادوستیم

نکات مهم :
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش‏هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف ‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.