آلبالو و گیلاس

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در مرحله باد كردن غنچه ها فسنوترن اسپری يك سي سي در يك ليتر آب
۲ در مرحله گل دهي كامل وقتي كه همه شكوفه ها باز شده اند فسنوترن اسپری يك سي سي در يك ليتر آب
۳ در مرحله تشكيل ميوه وقتي قطر دانه هاي آلبالو و گيلاس به ۸/ ۰ تا ۵/۱ سانتیمتر می رسد. کادوستیم اسپری ۷۵سي سي در يك ليتر آب
۴ در مرحله آخروقتيكه ميوه تغییر رنگ ميدهد کادوستیم اسپری ۷۵سي سي در يك ليتر آب ۱۰ تا ۱۲ روز بعد
۵ برای کسب نتیجه بهتر می توان هنگام کود آبیاری استفاده کرد هیومی فورته کود آبیاری ۳ لیتر در هکتار حداکثر ۴ نوبت

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۱۰۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏کش و یا سموم شیمیایی می‏توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد