برگزاری کارگاه آموزشی آشنائی با کودهای آلی – بیولوژیک برای تولید کشاورزی سالم

سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با همکاری شرکت فرآورده‏های بیولوژیک ایناگروپارس کارگاه آموزشی آشنائی با کودهای آلی –  بیولوژیک برای تولید کشاورزی سالم را برگزار می‏‌نماید.

زمان: ۹ صبح تا ۱۴ روز یک‏شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۸
مکان: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، باشگاه فرهنگی – تفریحی جهاد کشاورزی(سنبله)، سالن همایش‌ها