درباره ما

در این باب در سال ۱۳۸۱ ، جمعی از علاقه مندان به محیط زیست و تولید کشاورزی سالم، با درک اهمیت استفاده بهینه از خاک و آب و تأثیر نهاده های کشاورزی ارگانیک در برنامه های توسعه پایدار، شرکت فرآورده‏ های بیولوژیک ایناگروپارس را با سرمایه گذاری مشترک و همکاری شرکت ایناگروسای اسپانیا، تاسیس نمودند.